Qualifying tournaments for our tournament will be held in Poland, Romania and Norway.

They will play in Łódź (POL) on January 27, in Oradea (ROM) on February 10-11 and in Trondheim on February 3-4.

Qualifying in Romania and Norway is open to all competitors. If you are interested, please contact the Norwegian Billiards Federation and Alex Balas (ROM) – +40 745 656 237.

Turnieje kwalifikacyjne

W Polsce, Rumunii i Norwegii odbędą się turnieje kwalifikacyjne do naszego turnieju.
W Łodzi (POL) będą grali 27 stycznia, w Oradei (ROM) 10-11 lutego i w Trondheim 3-4 lutego.

Kwalifikacje w Rumunii i Norwegii są otwarte dla wszystkich zawodników. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Norweską Federacją Bilardową i Alex Balas (ROM) – +40 745 656 237.